Sztandar Biblijny 2017

Styczeń-Luty 2017 (nr 275) Pobierz

 • Roczne godło na 2017 r.
 • Wieczerza Pańska
 • List
 • Nie umarła, lecz śpi

 

Marzec-Kwiecień 2017 (nr 276) Pobierz

 • Pokój Boży
 • Na ostatek bracia, myślcie!
 • Kapernaum
 

Maj-Czerwiec 2017 (nr 277) Pobierz

 • Dlaczego wśród ludu Bożego występuje różnorodność
 • Nasze oczyszczanie – zewnętrzne i wewnętrzne
 • Miłosierdzie i prawda
 • Pytania biblijne
 • Przypowieść o owcach i kozłach
 

Lipiec-Sierpień 2017 (nr 278) Pobierz

 • Wiara
 • Dlaczego nie wszyscy są zbawieni w obecnym czasie?
 • Czy wiara jest darem Bożym?
 • Ilustracja dzieł Królestwa
 

Wrzesień-Październik 2017 (nr 279) Pobierz

 • Praktyczna samoegzaminacja miłości
 • Środki dyscyplinujące, instrukcje, doświadczenia
 • Pomoc w zrozumieniu stanowiska Boskich istot
 • Hosanna na wysokościach

 

Numer Specjalny 2017 z okazji 500-lecia reformacji Pobierz

 • Luter – jego życie i nauki
 

Listopad-Grudzień (nr 280) Pobierz

 • Dziękczynienie za wszystkie rzeczy
 • Chrześcijańska zbroja
 • Odpadanie od stałości
 • Martwię się o…
 • Cena Królestwa