Sztandar Biblijny 2013

Styczeń-Luty 2013 (nr 251) Pobierz

 • Trwajcie w Słowie moim
 • Doświadczenia Hioba obrazem historii ludzkości
 • Co ujrzał niewidomy Bartymeusz
 • Nie dotykajcie się namaszczonych przeze mnie
 • Przejście przez Jordan
 

Marzec-Kwiecień 2013 (nr 252) Pobierz

 • Piekło nie jest miejscem wiecznych mąk
 • Ostatnia walka króla Saula
 • Chwile natchnienia
 • Długi dzień Jozuego (Podbój Kanaanu)
 

Maj-Czerwiec 2013 (nr 253) Pobierz

 • Ponowne zgromadzenie Izraela
 • Tysiąclecie i Królestwo przychodzące na ziemię
 • Namaszczenie Dawida przez Samuela
 

Lipiec-Sierpień 2013 (nr 254) Pobierz

 • „I żyjący, a byłem umarły a oto jestem żywy na wieki wieków”
 • Przesłanie wielkiego umierającego człowieka
 • Góra Oliwna królestwo błogosławieństw
 • Boska opatrzność w związku z dwiema królowymi
 • darowanie życia królowi Saulowi
 

Wrzesień-Październik 2013 (nr 255) Pobierz

 • Cuda śniegu i gradu
 • Czas ucisku Jakuba
 • Chwile natchnienia
 • Los Amalekitów (Saul nieposłuszny Bogu)
 

Listopad-Grudzień 2013 (nr 256) Pobierz

 • Niemowlęta uwolnione od mąk
 • Mene, Mene tekel, Upharsin
 • Chociaż byłem niewidomy, teraz widzę
 • Czarownica z Endor (Saul radzi się Czarownicy)