Sztandar Biblijny 2012

Styczeń-Luty 2012 (nr 245) Pobierz

 • Apostoł Paweł przed Feliksem
 • Drugie przyjście Chrystusa
 • Ty masz słowa żywota wiecznego
 • Finansowe, kościelne i społeczne wstrząsy
 • Józef i jego bracia
 

Marzec-Kwiecień 2012 (nr 246) Pobierz

 • Nie miłujcie świata
 • Masowe zgromadzanie Żydów
 • Narody zważone na wadze
 • Drugie Przyjście Chrystusa
 • Wykryto dwie planety o rozmiarach podobnych do Ziemi
 • Przy płonącym krzewie
 

Maj-Czerwiec 2012 (nr 247) Pobierz

 • Posłuszeństwo próbą
 • Błogosławione są wasze uszy
 • Zrozumienie Okupu i Ofiary za grzech
 • Masowe Zgromadzenie Żydów
 • Ustanowienie Święta Przejścia
 

Lipiec-Sierpień 2012 (nr 248) Pobierz

 • Boski Plan
 • Posłuszeństwo
 • Jezus przygotował miejsce dla swojej Oblubienicy
 • Masowe Zgromadzenie Żydów
 • Doświadczenie Izraela na Pustyni
 

Wrzesień-Październik 2012 (nr 249) Pobierz

 • Wielki Dzień Sądu
 • Oczy Boga są zwrócone na Izrael
 • Skutek Potopu
 • Boska Sprawiedliwość w Potopie
 • Przymierze Prawa na Górze Synaj
 

Listopad-Grudzień 2012 (nr 250) Pobierz

 • Czy to nie ty powodujesz zamieszanie w Izraelu?
 • Szczególne zebranie dla Sług, Starszych i Diakonów
 • Doświadczenia Hioba obrazem historii ludzkości
 • Typiczny Przybytek