Sztandar Biblijny 1988

Luty 1988 (nr 29) Pobierz
 • Różne zarysy Boskiego planu w streszczeniu
Kwiecień 1988 (nr 30) Pobierz
 • Jezus przyjacielem grzeszników
 • Ewangelia w łupinie orzecha (Gal. 1:7-9)
 • Czy ucztujesz z Panem (Obj. 3:20)
 • Nadchodzące rządy pokoju na ziemi
Czerwiec 1988 (nr 31) Pobierz
 • Nauki wypływające ze złego postępku Kaina 1 Moj. 4:1-15
 • Słuszny i bezprawny gniew – 1 Kor. 13:5
 • Wąż miedziany i jego antytyp Jana 3:14,15
 • Pismo Święte jasno naucza
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
Sierpień 1988 (nr 32) Pobierz
 • Dary wynikające z Zesłania Ducha Świętego 1 Kor. 12:1-11
 • Wielka Pascha króla Ezechiasza, 2 Kron. 30:1-13
 • Mojżesz „nadobnym” dzieckiem, Żyd. 11:23
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
Październik 1988 (nr 33) Pobierz
 • Wszyscy są dłużnikami łaski Bożej, 1 Kor. 4:7
 • Boska ekonomia okupu, 1 Tym. 2:5,6
 • Cuda śniegu i gradu Ijoba, 38:22,23
Grudzień 1988 (nr 34) Pobierz
 • „Zwiastuję wam radość wielką”
 • Siedem podróży do Betlejem 
 • Cuda śniegu i gradu (dokończenie) 
 • Psalmy wyzwolenia – Ps. 85:11; 126:5 
 • Odpuszczenie i dostąpienie odpuszczenia, Mat. 18:14