Sztandar Biblijny 1987

Luty 1987 (nr 23) Pobierz
 • „Braterstwo miłujący”, Dz. Ap. 21:1-14
 • Boża opieka nad Jego sługami, 1 Król. 17:1-16 
 • Życie Słowem Bożym, Mat. 4:4
 • W jaki sposób Izrael przekroczył Jordan 
 • Jonasz i wielka ryba (dokończenie) 
 • Interesujące pytania i odpowiedzi 
Kwiecień 1987 (nr 24) Pobierz
 • Nadchodzące Królestwo, Mat. 6:10
 • „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił” – 2 Tym. 2:15
 • Ogień Boskiej gehenny, Mar. 9:44 
 • Usługa aniołów, Ps. 34:8 
 • Pytania i odpowiedzi
 • Odrzucenie błędów ciemnych wieków odnośnie piekła
Czerwiec 1987 (nr 25) Pobierz
 • Dwa Babilony a dwie niewole 
 • Rodzaj ludzki zbawiony darmo, Obj. 22:17 
 • Złe postępowanie szatana 
 • Rozwijanie wzniosłych uczuć, Kol. 3:2 
 • Pismo Święte uczy nas wyraźnie
Sierpień 1987 (nr 26) Pobierz
 • Boska tajemnica, Ps. 25:14 
 • Przyzwyczajenia – dobre i złe 
 • Przezwyciężanie nałogu palenia tytoniu
 • Ciekawe wiadomości 
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
Październik 1987 (nr 27) Pobierz
 • Jezus – Potężny władca
 • „Któż słyszał co takowego”, Iz. 66:7,8 
 • Teoria o uniwersalnym zbawieniu do życia jest nie biblijna 
 • Poszukiwanie bogactwa … 153
 • Tysiąclecie i nadchodzące Królestwo na ziemi 
Grudzień 1987 (nr 28) Pobierz
 • Prawdziwi chrześcijanie a obchodzenie świąt narodzenia Pańskiego
 • Tradycja żydowska a Biblia
 • Chrześcijaństwo a tradycja