Sztandar Biblijny 1986

Luty 1986 (nr 17) Pobierz
 • Dobry syn złego ojca i dobrej matki
 • „Innego pocieszyciela da wam”, Jana 14:13-27
 • Niepowodzenia ruchu „charyzmatycznego”
 • „Że mię darmo mieli w nienawiści”, 1 Moj. 37 
 • Błogosławieństwa Jezusa – Mat. 5:1-12 
Kwiecień 1986 (nr 18) Pobierz
 • Zbadanie dogmaty Trójcy
Czerwiec 1986 (nr 19) Pobierz
 • Badanie doktryny o Trójcy (dokończenie) 
 • Interesujące pytania i odpowiedzi 
Sierpień 1986 (nr 20) Pobierz
 • Zgromadzenie klejnotów Bożych – Mal. 3:17 
 • Wysławianie 
 • Poglądy rzymsko-katolików na życie wieczne 
Październik 1986 (nr 21) Pobierz
 • Wiara a łatwowierność 
 • Długi dzień Jozuego 
 • Jezus i znaki 
 • Interesujące pytania i odpowiedzi 
 • Boskie tkanie 
Grudzień 1986 (nr 22) Pobierz
 • Zmartwychwstanie umarłych – naszą jedyną nadzieją 
 • Młodość Daniela i jego towarzyszy w Babilonie 
 • Trudne okoliczności na jakie napotykają młodzi