ŚRME 011: Czym jest boski plan wieków?

    235

    Czy wiesz, że…

    • Bóg ma realny, przemyślany i miłosierny plan uratowania i zbawienia ludzkości?
    • W myśl tradycyjnej teorii zbawionych może być tylko ok. 30% ludzi?
    • Plan Boga jest niezwykle optymistyczny dla Chrześcijan i nie tylko?