poniedziałek, 15 lipca 2024

Kazania Pastora Russella

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2012

Wybór 83 jego najważniejszych wykładów dotyczących wszystkich obszarów chrześcijańskiej nauki i praktyki. Kazania pastora Charlesa Taze’a Russella (1852-1916) zebrane w tym tomie zostały przedrukowane z publikacji prasowych oraz notatek. Pochodzą one mniej więcej z ostatnich dziesięciu lat jego działalności. Publiczne wystąpienia tego popularnego kaznodziei niezmiennie gromadziły wielotysięczną publiczność na największych salach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych miejscach na całym świecie. Jego kazania były publikowane w tygodniowych wydaniach około dwóch tysięcy gazet docierających łącznie do około piętnastu milionów czytelników, głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W wielu kazaniach nawiązywał także do zjawisk społecznych i ekonomicznych szczególnego okresu, w którym przyszło mu działać, czasu wielkich przemian gospodarczych i społecznych, ale też narastania różnic ekonomicznych i ogólnej niesprawiedliwości, co w końcu doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Pobierz PDF

- Sprawdź -

JEZUS WEDŁUG BIBLII

ZŁO WEDŁUG BIBLII