Teraźniejsza Prawda 1956

STYCZEŃ 1956 (nr 164) Pobierz
 • Nasz tekst za Godło na rok 1956 (Ps. 27:14)
 • Wcześniejsze panowanie Salomona – figura i pozafigura
 • Przygotowanie Świątyni Salomona – figura i pozafigura
 • Sprawozdanie z obchodzenia Wieczerzy Pańskiej
MARZEC 1956 (nr 165) Pobierz
 • Chlubię się w krzyżu Chrystusowym
 • Budowa Świątyni Salomona – figura i pozafigura
 • Dwa Święta Przejścia – słup obłoku i ognia
 • Pytania bereańskie
 • Wieczerza Pańska w r. 1956
MAJ 1956 (nr 166) Pobierz
 • Przymioty Boskiej istoty
 • Dwa Święta Przejścia – sług obłoku i ognia
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1956 (nr 167) Pobierz
 • Przymioty Boskiej istoty
 • Dwa Święta Przejścia – sług obłoku i ognia
 • Pytania bereańskie
WRZESIEŃ 1956 (nr 168) Pobierz
 • Przedstawienie wysiłku aby zamienić Świecko Domowy Ruch Misjonarski w sektę
 • Posłannicy Paruzji i Epifanii
LISTOPAD 1956 (nr 169) Pobierz
 • Dwa Święta Przejścia – słup obłoku i ognia
 • Pytania bereańskie
 • Bóg – elementy i wyższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru
 • Plan dobrych nadziei