Sztandar Biblijny 1983

Czerwiec 1983 (nr 1) Pobierz
 • Prawdziwa Światłość, Jana 1:9 
 • ŚRM „Epifania”, jego natura, cele i doktryny 
 • „Jezus jest Panem” 
 • „Królestwo moje nie jest z tego świata” 
Sierpień 1983 (nr 2) Pobierz
 • Przygotowania do Królestwa, Mar. 1:1-11
 • Jak teoria wiecznych mąk zniszczyła doktrynę 
 • Czy Billy Graham ma rację w sprawie piekła? 
Październik 1983 (nr 3) Pobierz
 • Życie i główne nauki Lutra 
 • Dlaczego wierzymy w istnienie Boga 
 • Wiara z uczynków 
 • Informacja 
Grudzień 1983 (nr 4) Pobierz
 • Radosna nowina dla całego rodzaju ludzkiego, Łuk. 2:10, 11 
 • Prawdziwa światłość, Jana 1:9 
 • Boski Plan ukryty w Abrahamie i jego rodzinie 
 • Poszukiwanie bogactwa, Łuk. 13:21 
 • Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, jego historia, natura, cele i doktryny 
 • Dlaczego modlimy się „Przyjdź Królestwo Twoje”?